Žíchovec 11.6 - 14.6.2015

               

       I v roce 2015 jsme vsadili na osvědčený termín – víkend po Medardu a opět se nad námi  slitoval náš cyklistický Svatý. Ve čtvrtek 11. června jsme v podvečer dorazili do autokempu Žíchovec, kde bylo ubytování v chatkách po pěti závodnících. V chatě bylo WC a tekoucí studená voda, celý autokemp již pamatoval lepší časy. Ale pro naši potřebu dostačující, byla hospůdka, sprchy s teplou vodou a čerstvě napuštěný bazén.Většina dorazila auty, Petr Janovský a Jirka Fiala přijeli z Nýrska po vlastní ose, část cesty s nimi absolvoval také Ivan Pavlík. Cesta to byla zřejmě náročná, protože Petr potřeboval poměrně dost desinfekčních prostředků na čištění odřenin po opakovaných pádech. Toho dne byl vyhlášen „smolničkou dne“, neboť při večerním posezení před strunkovickou hospodou při líčení jeho pádů smůlu završil nevychovaný pták odhozením strávené potravy na jeho již tak zkoušené tělo. 

            Jako vždy byl první večer veselý, bylo pivko, pizza, vínko a příjemné posezení v již zmíněné hospůdce ve Strunkovicích. Jednomu z účastníků byly dokonce servírkou nabízeny radovánky za rohem hospůdky s možností následujícího dne s ní odjet na dovolenou do Řecka, čehož se ale oslovený závodník zalekl a raději se s námi vydal v nočních hodinách pěškobusem zpět do kempu.

Trasa - 1.den -  65 km : Žíchovec, Protivec, Kratochvíle, Netolice, Holašovice, Dobčice, Lhenice, Strunkovice nad Blanicí, Žíchovec

Účastníci: Zdeněk Bryknar,Míra Kolář, Láďa Janoušek, Honza Hladík sr., Honza Hladík Jr., Pepa Mudra, Ivan Pavlík, Jiří Fiala, Petr Janovský

            Probudili jsme se do krásného rána poměrně v časných ranních hodinách a vyrazili na I. etapu, jejímž nejvzdálenějším místem byla jihočeská vesnice Holašovice, která je jako památka chráněná Unescem. Cestou jsme si prohlédli nově opravený historický most u Protivce a občerstvení nás čekalo na zámku Kratochvíle v zámecké cukrárně, kde jsme se od stolků pokochali budovou zámku, udržovanými zahradami a vodním příkopem a také hezkou obsluhou cukrárny. Trasař byl zřejmě v dobrém rozmaru nebo v bezvědomí, protože po terénní vložce mezi Kratochvílí a Netolicemi jsme se odměnili pivíčkem na terásce hospůdky na náměstí v Netolicích. Z hospůdky, samozřejmě do kopce, jsme vyšlápli do Archeoparku na zbytky hradiště a pokochali se z dobové strážní věže pohledem na Netolice. Pak už následovala cesta do Holašovic, dobrý obídek v selském statku, prohlídka návsi a návštěva holašovického Stonehenge. Zpáteční cesta byla zakončena před hospůdkou ve Strunkovicích, po naplnění pitného režimu jsme vyrazili do kempu, který se zaplnil vodáky.Vodáci si užívali začínajícího víkendu, někteří až do rána. Oslavili jsme návrat téměř ztraceného syna Františka, zvaného Farář, který se objevil po mnoha absencích. Vše ale napravil, a to v souladu s 3. a 4. přikázáním Desatera KPLTN.           

Trasa - 2.den -  43 km : Žíchovec, Strunkovice nad Blanicí, Dub, Helfenburk, Čepřovice, Vlachovo Březí, Husinec

Účastníci: Zdeněk Bryknar, Míra Kolář, Láďa Janoušek, Honza Hladík sr., Franta Marek., Pepa Mudra, Milan Vasko, Jiří Fiala, Petr Janovský

            My cyklisté jsme neměli s ranním vstáváním problém, ale někteří vodáci ještě nestačili ani ulehnout, přesto se jich většina vypravila na vodu na řeku Blanici pod přehradu Husinec. Ani my jsme nezaháleli a po nezbytných ranních rituálech vyrazili přes Strunkovice na zříceninu hradu Helfenburg přes zámek v Dubu. Hrad byl shodou okolností na kopci. Zajímavostí bylo velké množství obrovských mravenišť, které lemovala lesní cestu do hradu. Na hradě bylo kromě nádherného výhledu z věže stádo koz, které se staralo o likvidaci trávy. Stádo reprezentovali kozlové nevábné vůně, kteří byli neskutečně drzí a domáhali se laskomin a drbání dosti nevybíravým způsobem. Jako starý kozel vypadal i kastelán, ale pivo měli točené, nebylo co řešit. Další zastávkou bylo venkovní sezení v Čepřovicích s polotmavým Klostermannem a parohy (někdo si je nasadil i dobrovolně). Přes Vlachovo Březí, kde se nám nepodařilo najít vhodnou občerstvovací stanici, jsme dorazili do Husince, kde jsme dali obídek, poseděli na oslavě 70. narozenin neznámého pána a před rodným domem Jana Husa se vyfotili před zástavou loupeživých Husitů a následně vyrazili směr autokemp, závěr byl z kopce, hned se zlepšil dosažený průměr. Tato etapa byla kratší než první, ale víc členitá, rádi jsme si zaplavali a občerstvili se v místní nálevně. 

                        Trasa - 3.den -  32 km : Žíchovec, Husinec, Prachatice, Žíchovec

Účastníci: Zdeněk Bryknar, Míra Kolář, Láďa Janoušek, Honza Hladík sr., Franta Marek., Pepa Mudra, Milan Vasko

    Poslední etapa byla co do vzdálenosti nejkratší, zajímavé bylo ale převýšení kolem Prachatic. Opět přes Husinec jsme vystoupali k přehradě, kde se pod výtokem přehrady srocovali vodáci, aby díky zvýšenému upouštění přehrady sjížděli řeku Blanici přes Husinec. Pokračovali jsme dalším stoupáním a přes hřeben jsme sjížděli náměstí. Po prohlídce zahrad jsme se uvelebili na terase hotelu Černý medvěd. Během oběda jsme pozorovali cvrkot na prachatickém náměstí. Po obědě jako tradičně opět stoupání a pořádné teplíčko. Ale hezkými cestami prakticky bez provozu jsme se vrátili kolem 13 hodiny do kempu a vyrazili k domovu.

Zásadní rozhodnutí přijatá při večerních rokováních:

      1. V souladu s 2. přikázáním Desatera KPLT se členem stává Milan Vasko, který beze zbytku splnil veškeré podmínky tímto bodem stanovené.
      2. Jindra Toman, zvaný Tempíčko, oznámil, že už s námi nebude jezdit, protože jsme nebyli schopni pro něj zajistit dopravu.
      3. Rok 2016 je pro náš klub rokem významným, neboť od založení klubu uplyne 20 let. Z tohoto důvodu bylo přijato usnesení pokusit se v roce 2016 v termínu obvyklém uskutečnit alespoň v přibližném rozsahu stejnou akci jako v roce 1996 (pochopitelně i s ohledem na věk závodníků posunutý též o 20 let).

KPLTN v plné síle
Kafíčko na Kratochvíli
Jednatelé KPLTN
Helfenburk Jelen z KPLTN Rodný dům Jana Husa
Prachatice Duby na Dubu Holašovice