Rakovník - 1999

               

        Opět jsme využili možnosti ubytování u Miloše v jeho „kutloušku“ nad ateliérem a uskutečnili jsme třídenní akci po okolí Rakovníka. Sobota začala velmi slibně, tentokráte vedla trasa po oblíbených restauracích Miloše. Ani tady nechyběla kulturní vložka, a to v podobě návštěvy hospody „U Rozvědčíka“ známé z literárního díla Otty Pavla. Ani terén nebyl jednoduchý, neboť jsme překonali desítky brodů. Naštěstí  pro Radka se této akce neúčastnil, neboť při brodění vodou ho polévá smrtelný pot. Chování členů výpravy téměř vzorné. Pouze díky odhodlání poznat nově na trh zavedený výrobek - Rapid došlo v jedné z hospůdek u náměstí v Rakovníce k jeho úplnému vypití, takže byl nahrazen Fernetem – citrusem. Další nekázeň byla ze strany Miloše a Bohouše, a to jejich vášnivou diskusí o neskutečných problémem světa. Diskuse vedena v ubytovacích prostorách do brzkých ranních hodin za mírného popíjení a vášnivého pokuřování. Diskusi psychicky nezvládl Vlastík, a to již na počátku diskuse, kdy uchopil svoji hlavu do dlaní a za mumlání obhroublých slov směřujících k zbývajícím dvěma diskutujícím odcházel na kutě.


Účastníci :    Zdeněk Bryknar                  Bohouš Aschenbrenner                                     
                  Miloš Korbel                      Vlasta Fišr
                   Láďa Janoušek                   Jan Hladík          
                                         
                      
                                

Trasa - 1.den - 58 km : Rakovník, Všetaty, brodění, Gypsárna-koupání, Rozvědčík, Nezabudice, Velká Buková,
                                       Křivoklát, po stopách parašutistů, památník Sv. Alžběta, Nový Dům, Rakovník
           - 2.den - 42 km : Rakovník, Pavlíkov, Panoší Újezd, Hvozd, Malinová, Krakovec, šípy, Slatina, Chříč,
                                       Zvíkovec
   
Na startu Ubytování u Miloše Pomník
Akvabely v akci Brodění U rozvědčíka