Mikulov - 8 -11. června 2006

  
        V červnu letošního roku uplynulo deset let od první oficiální akce, kdy zakládající členové klubu poprvé uskutečnili vícedenní výlet kolem Lipenské přehrady. Tato cesta je považována za zahajovací akci v činnosti klubu. A protože všechna kulatá výročí je potřeba řádně oslavit, byla ve dnech 8. – 11. 6. 2006 naplánovaná společná akce do Březí u Mikulova.
        O akci byl velký zájem, původně se přihlásilo osmnáct zájemců , dva pak odpadli z důvodu nemoci nebo z důvodu péče o dosud nenarozené potomky. 16 účastníků pak tvořilo po celou dobu velmi  slušný peloton. Ubytování bylo zajištěno přímo nad vinným sklípkem, čímž byly vytvořeny všechny předpoklady pro kulturní část akce. Díky „Trasaři“ byla kvalitně připravena i část sportovní, neboť obě celodenní i polodenní akce byly naplánovány s předstihem a svědomitostí „Trasařovi“ vlastní. Vadou na „kráse“ byly pak výraznější prodlevy mezi jednotlivými občerstvovacími zastávkami. Ani tím ovšem nebyli sportovci zaskočeni, neboť z batůžků občas vykukovali necyklistické lahve, jejichž obsahy výrazně dodávaly sílu pro další sportovní výkony.
         
S výročím klubu je spjato i jedno kulaté životní výročí spoluzakladatele klubu Zdeňka Bryknara – „Trasaře“. Pochopitelně jsme mu blahopřáli, obdarovali jej kromě jiného pamětním listem (viz. příloha této zprávy) a také mu na zdraví řádně připili. Jeho fyzické schopnosti jsou vzhledem k věku a navenek omšelému vzhledu na velmi dobré úrovni, v nejvýraznějším stoupání celé akce předjížděl mnohé účastníky, a některé o osm let mladší téměř přivedl svým tempem k čirému zoufalství (ano byl jsem to já, samozvaný jednatel, pěkně mne nasr..). Během akce došlo pouze k malým kolizím nevyžadující lékařská ošetření.
          Rozdílnost ve zdatnosti jednotlivých členů se neprojevovala ovšem pouze na trati, ale i
v diferencovaném a mnohdy i velmi statečném a obětavém přístupu k reprezentaci klubu ve sklípku. Všechny výrazné osobnosti jak na trati, tak i ve sklípku si zaslouží poděkování. Spokojeny mohly být ale i manželky a milenky, které jsme zanechali doma. Jednak si od nás na několik dnů odpočaly a kdo nebyl „lakomeček“, mohl přivézt domů i trochu moravského sluníčka v lahvích a udělat si tak doma hezký večer.
                   
                                                                                                                                Láďa

Účastníci :    Zdeněk Bryknar                  Franta Marek                                     
                  Vlasta Fišr                           Míra Šmíd   
                  Petr Janovský                      Ivan Pavlík 
                       Láďa Janoušek                   Standa Valdman
                       Miloš Fleischmann               Standa Šafránek
                       Karel Kalivoda                    Jindra Toman
                       Pepík Mudra                       Láďa Toman
                       Honza Hladík                      Honza Hladík jr.
                                

Trasa - 1.den - 80 km : Březí, Sedlec, Hraniční zámeček, Valtice-zámek, kolonáda Rajsna, zámeček Rendez-vous, sv. Hubert, U tří Grácií, Lednice,                                                Milovice, Mikulov, Březí
           - 2.den - 77 km : Březí, Nový Přerov, Novosedly, Brod nad Dyjí, Pasohlávky, Vranovice, Strachotín, hráze Novomlýnských nádrží, Bulhary,                                                   Svatý kopeček, Mikulov, Březí
           - 3.den - 35 km :
Březí, Mikulov, Pavlov, Dolní Věstonice, Perná, Dolní Dunajovice, Březí


Trasař - tesař Kolonáda Valtice Svatý Hubert
Slavnostní tabule ve sklípku Pasohlávky občerstvovací stanice Novomlýnské moře