Chudenicko - 28.9.2005

               

        Zřejmě poslední akce klubu v roce 2005 se uskutečnila dne 28.9. 2005. Cesta byla naplánována po stopách letu balonem, který absolvoval samozvaný jednatel koncem srpna letošního roku. Jednalo se o oblast mezi Chudenicemi, Kolovčí a Staňkovem. Původně měl být sraz účastníků v Chudenicích, ale vzhledem k tomu, že se kromě jiných neúčastnili tři členové klubu, kteří pravidelně a ochotně zajišťují přepravu kol, musela být navržena varianta „všude po vlastní ose“. Z tohoto důvodu trasař velmi operativně pozměnil trasu a účastníci z Nýrska dorazili vlakem do Klatov, kde se na nádraží setkali se samozvaným jednatelem a všichni pak společně vyrazili směrem na Švihov, kde se uskutečnila první zastávka v hradní restauraci. Zde při popíjení medoviny, grogu a pivíčka bylo 8 účastníky odhlasováno „Desatero KPLT Nýrsko“, které ihned nabylo právní moci.. Ze Švihova jsme po malém bloudění vyrazili směrem Ježovy s cílem v Chudenicích. Zde bylo uplatněno právo z „Desatera“ na jedno teplé jídlo denně. Obsluhující slečna nabídla neomezený výběr ze 4 jídel, ale po návštěvě kuchyně zjistila, že počty jednotlivých porcí jsou již značně redukovány, což předem Radek předpovídal. Výsledek nebyl nijak slavný, dá se předpokládat podle složení jednotlivých jídel, že jsme zřejmě vyjedli zbytky obědů za celý předcházející týden. Z důvodů čistě preventivních jsme pozřeli něco na desinfekci trávicího ústrojí. Konzumace desinfekce byla rozšířena o naturální příspěvky zaplacené Karlem, neboť se již téměř dostal do kategorie pasivních členů a pak už to nějak tak šlo samo. Posilněni jsme opět vyrazili směrem Koloveč. Na zpáteční cestě před obcí Buková nás zastihl řádný liják, který jsme přečkali pod mohutnými lipami. Po průjezdu Dlažovem byl vznesen návrh na zakončení akce vyhodnocením v hospůdce v Dubové Lhotě. Této akce se zúčastnila pouze ta obětavější část výpravy tyto členy je možno vidět na jedné ze dvou fotografií pořízených na této akci. Je pravdou, že někteří měli pro svou neúčast skutečnou omluvu, někteří ale jen předstírali. I závěrečné vyhodnocení bylo zdařilé, v hospůdce teplo, čerstvě vyčištěné pivní trubky, horký grog a předzápisné možného uchazeče Honzy Hladíka juniora. Hodnocení bylo náročné, protáhlo se do 19 hodin a domů jsme se rozjížděli po západu slunce za svitu osvětlení našich kolÚčastníci :    Zdeněk Bryknar                  Karel Kalivoda                                     
                  Radek Hyťha                      Jan Hladík   
                  Láďa Janoušek                    Ivan Pavlík 
                      Bohouš Aschenbrenner        Jan Hladík jr.
                      
                                

Trasa - 80 km  : Klatovy, Svrčovc, Švihov, Mezihoří, Chudence, Koloveč, Němčice, Dlažov, Nýrsko
                     
   
Na startu
Závěrečné hodnocení