Chodská Bůta - 19.května 2007

        Díky hezkému počasí se podařilo konečně 19. května uskutečnit 1.celodenní společnou akci. Byla to akce pořádaná obcemi Kdyňska, start  akce byl ve Všerubech v 10,00 hodin. Společný sraz byl v Nýrsku u sportovní haly. Borci z Klatov dorazili na místo srazu po vlastní ose a tím ukázali svoji tělesnou zdatnost a odhodlanost. Po příjezdu do Všerub jsme zaplatili startovné 50,- Kč, protihodnotou  jsme pak získali propagační materiály a volný vstup do „Lomečku“ v Chodské Lhotě.
        Organizace nebyla prakticky žádná, takže jsme se svévolně vydali 
na trasu etapy. Ihned přišel spravedlivý trest v podobě Zdeňkova 1. defektu. Pak už jich následovala nekonečná série, pouze jeden defekt byl z naší strany akceptovatelný, neboť po dobu odstraňování defektu jsme seděli v hospůdce v Prapořišti a popíjeli kvasnicové pivo a jiné druhy alkoholických a nealkoholických nápojů. Zlý jazyk tvrdí, že za poslední defekt může Láďa a Fanda, ale pravdou je, že Zdeněk si zavolal odtahové vozidlo a nechal se dopravit domů, nám cyklistům,  velmi potupným způsobem. K jeho cti je potřeba přiznat, že ho to velmi mrzelo, ale náladu mu vylepšila manželka dobrým „obídkem“. Tato série defektů způsobila časový posun, takže jsme se posunuli až za matky s dětmi. Přesto jsme statečně pokračovali podle mapy směrem k cíli. Je pravdou, že závěr etapy jsme upravili vzhledem k času a k vyčerpanosti závodníků – tedy zkrátili (cca o 10 km).
       
Poslední stoupání do „Lomečku“ v Chodské Lhotě bylo odměněno klobáskou, guláškem, frontovým pivkem a hudbou country kapely. Pak už následovala pouze cesta domů.   
    
                                                                                                                                    Láďa
       
                   

Účastníci :    Zdeněk Bryknar                  Franta Marek                                     
                  Petr Janovský                     Pepík Mudra
                       Vlasta Fišr                          Miloš Fleischmann
                       Láďa Janoušek                   Bohouš Aschenbrener
                       Honza Hladík                     Honza Hladík jr.
                       Jindra Toman                      
                       
                       
Hosté :         Vladimír Fišr, Petr Bulka        
                                

Trasa  :          Klatovy, Nýrsko (tuto část pouze zdatnější sportovci),Fleky, Všeruby, Hájek, Brůdek, Prapořiště, Kdyně, Podzámčí, Oprechtice,
                        Němčice, Modlín, Libkov, Dobrá Voda, Pocinovice, Chodská Lhota, Úborsko, zdatnější sportovci Klatovy - ostatní Nýrsko
                        délka trasy - zdatnější - 107 km
                                         -
ostatní -     78 km
        


    
       

Na startu Fleky Osvěžovna v Prapořišti
Zdenek již po páté v akci
Lomeček