Svojšín 6.6. - 9.6.2019

               

      Letošní sezona byla zahájena již tradičním startem v restauraci Beránek v Klatovech dne 1.3. 2019. Je zajímavé, že těchto „rozjížděk“ se účastní i ti členové, kteří pak vynechají akci v červnu. Pravdou ale je, že lépe se sedí na židli u piva než v sedle kola při šlapání do kopce a proti větru.

        Před přípravou letošní akce Jarda Brček zpracoval mapku již navštívených míst a ukázalo se, že téměř nepoznaná je oblast okolo Stříbra. Jak je jeho dobrým zvykem, iniciativně se chopil organizace a zajistil perfektní ubytování na zámku ve Svojšíně, kde z oken byly vidět kozy. A samozřejmě připravil i tomu odpovídající trasy. V souladu se zněním 7. bodu „Desatera“zajistil dostatek občerstvovacích stanic i před otevírací dobou, např. v Černošíně.Samostatnou kapitolou byla zajištěná strava přímo ve Svojšíně. Sice se jednalo o restauraci naúrovni cca 4. cenové skupiny, ale vždy byly připraveny společné super večeře za super cenu 89,- Kč. Ohrožena byla účast samotného Jardy z důvodu jeho srdeční slabosti v jarních měsících, ale Jarda je ukázka toho, že i infarkt se dá rozchodit.

        Vzhledem k navyšujícímu se věku členů a i k měnícím se zdravotním stavům všech, bylo jednomyslně (jak jinak) schváleno doplnit stanovy o 11. bod „Desatera“ v následujícím znění: „Na akcích klubu mohou použít elektrokola pouze členové starší 70. let nebo alespoň po jednom infarktu“. Tím se z „Desatera“ stává „Jedenáctitero“.Hned první večer bylo seznámení s trasami a s dovezenými pitnými zásobami, jak je na těchto akcích dobrým zvykem.Za zmínku z celé akce stojí mimo jiné stoupání na zříceninu hradu Volfštejn a následný sjezd, popíjení některých statečných z minerálního pramene Čiperka, bývalá stáčírna IL Sana (pití nás, pamětníků), klášter Kladruby, hornický skanzen ve Stříbře, samotné Stříbro a složení jeho obyvatel na pouti na náměstí, rozhledna Heřmanova Huť, rozhledna Bohušův vrch u Plané, Hracholuská přehrada a nový železniční most u Pňovan.Velmi zdařilá byla protekční prohlídka jízdárny ve Světcích u Tachova, kde jsme se dostali do míst, kde se normálně neprovádí. A průvodce, to byla samostatná kapitola. 

Zapsal: samozvaný jednatel s pomocí Jardy Brčka


Účastníci: Pepa Mudra, Honza Hladík senior, Zdeněk Bryknar, Míra Kolář, Láďa Janoušek, Petr Janovský, , Ivan Pavlík, Jarda Brček, Honza Hladík junior, Franta Marek

Trasa - 1.den -  64 km : Svojšín, Černošín, Olbramov, kolem Kosího potoka, Dolní Kramolín, Chodová Planá, Planá,Otín, Křínov, Třebel, tvrziště Záhoří, Svojšín

K této trase se váže jedna zajímavost. Při obědě v restauraci Stará Sladovna v Chodové Plané létal kolem dron. Až v listopadu jsme zjistili, že byl součástí natáčení pořadu na ČT 2 o pivovarech v Západočeském kraji a tím pádem jsme zachyceni, jak zcela výjimečně sedíme v hospodě. Bylo možno shlédnout na odkazu: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11901631364-pivni-putovani/217562260320012-zapadni-cechy

Trasa - 2.den -  60 km : Svojšín, Lom u Stříbra, Benešovice, Benešovice, Láz, Kladruby, Nový Dvůr, Heřmanova Huť, Hněvice, Rochlov, Úlice, Hracholusky, Jezná, Pňovany, Nový Dvůr, U železničního mostu, Stříbro, Svojšín

Trasa - 3.den -  45 km : Svojšín – vlakem do Plané, Malý Újezdec, Lom u Tachova, Tachov, Světce, Tachov, Damnov, Plezom, Lobzy, Svojšín

Zámek Svojšín
Pod Wolfštejnem
Stáčírna Ilsano
Chodová Planá Kudy teče, tudy léčí Lávka pře Hracholusky
Stříbro Vlakem do Tachova Pramen Čiperky