Z Čech do Bavor - 20. května 2006

  

        Letošní první společnou akci jsme uskutečnili dne 20.5. 2006 za účelem podpory cyklistiky v masovém měřítku. Trasař Zdeněk nás nasměroval na Kdyňsko, kde si připomínali loňské vyznačení mezinárodní trasy č. 3 Praha - Plzeň - Regensburg, která z Plzně míří na Dobřany, Koloveč a přes Všerubský průsmyk do Německa. Zahájení akce na této trati bylo v Eschlkamu slavnostním proslovem pana starosty. Tohoto sympatického pána jsme ještě několikrát potkali na trati a konverzovali jsme s ním v českém jazyce, neboť při pití slivovice, kterou mu Vlasta nabídl, pochvalně pronesl: „ slivovice, dem na pivo“. Pouze v Koutě na Šumavě, kdy jsme mu oznámili: „jdeme na pivo“, odpověděl „dobrý nápad“, ale ihned zmizel. Buď byl zodpovědný nebo nerozuměl významu slov.
    
Start akce byl naplánován na 8,30  hodin z Nýrska od sportovní haly v Komenského ulici. Skupinka účastníků z Klatov díky silnému protivětru a defektu na kole Vlasty dorazila s 5 minutovým zpožděním. Bonbónkem na dortu byl ovšem Bohouš, který údajně vyhlížel účastníky na náměstí a po 20 minutách mu bylo divné, že pojede sám Byla to ale spíše výmluva, neboť jeho specialitou je loučení s manželkou a s přibývajícím věkem se toto loučení zřejmě prodlužuje.
      Se zpožděním jsme tedy vyrazili směrem na Chudenín, Fleky, (zde měl Vlasta opět defekt a bylo nutno vyměnit duši kola), Jagershof, Warzenried, Eschlkam. Pochvalu si zaslouží Vlasta, který všem účastníkům nabídl lok z lahve slivovice. Za tuto péči byl neoficiálně jmenován „nosičem nápojů“. Po zaregistrování ve výši 50,- Kč a po projevu starosty jsme společné s ostatními účastníky vyrazili směrem k přechodu Všeruby a po cyklotrase č.2196 pak do Kouta na Šumavě. Protože samozvaný jednatel sleduje dění v regionu, rozhodl o ochutnávce koutského piva z nově zrestaurovaného pivovaru a to návštěvou pivnice Korbelka. Tento návrh byl přijat bez výraznějších protestů. Smůlu měli příliš soutěživé typy našeho klubu, které na čelních místech celého pelotonu tuto regionální pozoruhodnost vůbec nezaznamenaly.  Po malém bloudění ( -minus body pro trasaře) jsme našli správnou trasu a přes Starý Dvůr a Podzámčí jsme dorazili do autokempu Hájovna u Kdyně. Pivko, klobásy a gulášek při poslechu country písní skupiny Pilouni do nás padali jedna radost. Po jídle, jako vždy, jsme se vydali do kopce přes Kdyni na Novou Ves, Vítovky nad Chodskou Lhotu. Tady jsme se rozdělili na účastníky směřující do Nýrska a na skupinu, která odjela přes Pocínovice, Úborsko a Janovice do Klatov. Tato pětičlenná skupina dodržela tradice klubu a v country salonu Beňovy vyhodnotila celou akci následovně:

klady:              - zájem o činnost klubu - 16 účastníků včetně hosta
                        - návrat k aktivní činnosti některých stagnujících členů (Pepík, Tempíčko – obnovení aktivního členství bude                            zaregistrováno na další víkendové akci),
                        - Vlastovo poskytnutí zdravotní péče multivitamínem z ovocných produktů,
                        - hezká trasa ve většině v méně známém prostředím,
                        - až na závěr i vhodné počasí pro cyklistiku,
                        - dostatek fotografií díky Farářovi,
                        - přístup klatovské sekce k závěrečnému vyhodnocení akce.

zápory:            - nedochvilnost některých členů,
                        - přílišná soutěživost některých zejména mladších členů,
                        - málo času na občerstvování
                        - nezájem nýrské sekce o účast na závěrečném vyhodnocení (nejčastější výmluvy: hokejový zápas na MS,                            zhoršující se počasí), tato situace se již opakuje, obdobná byla i na poslední akci 28.9. 2005, kdy se za                            Nýrsko zúčastnil pouze Bohouš, Honzové Hladíkové a Karel Kalivoda. V případě pokračování slabých                            závěrů akcí budou najmenovaným výborem udělena kárná opatření dle schválených stanov kubu,
                        - nebyly
pořízeny fotografie členů chybějící v galerii na www stránkách KPLTN.
                        - přítomný televizní štáb televize ZAK neobjektivně informoval o průběhu akce zobrazením členů klubu                                (farář, trasař), kteří se v průběhu celé akce většinou vezli v závětří peletonu
                        

Účastníci :    Zdeněk Bryknar                  Franta Marek                                     
                  Vlasta Fišr                           Míra Šmíd   
                  Petr Janovský                      Ivan Pavlík 
                       Láďa Janoušek                   Standa Valdman
                       Miloš Fleischmann               Standa Šafránek
                       Bohouš Aschenbrenner        Jindra Toman
                       Pepík Mudra                       Láďa Toman
                       Honza Hladík                      Vlaďa Fišr
                                

Trasa z Nýrska - 65 km : Nýrsko, Fleky, Jägershof, Warzenried, Eschlkam, Všeruby, Kout na Šumavě, Podzámčí, Kdyně, Vítovky, Chodská Lhota,                                            Nýrsko - mapa
Trasa z Nýrska - 102 km : Klatovy, Janovice, Nýrsko, Fleky, Jägershof, Warzenried, Eschlkam, Všeruby, Kout na Šumavě, Podzámčí, Kdyně,                                                        Vítovky, Chodská Lhota, Pocinovice, Rohozno,Beňovy, Klatovy - mapa
    

Na startu v Eschlkamu Občerstvení Kout na Šumavě Hájovna Kdyně
Hájovna Kdyně Trasař, a pak že nepije ..... Vítání staronového člena