Jedenáctero KPLTN


Každý člen i uchazeč o členství je povinen striktně se řídit heslem „BEZ BAB“, a tím do řad členstva nezatahovat hádky a šarvátky.

Členem se stává uchazeč, který absolvuje minimálně dvě vícedenní víkendové akce a zaplatí minimálně na dvou akcích naturální členské příspěvky.

Člen, který se v průběhu dvou let nezúčastnil žádné celodenní akce, je zařazen do kategorie „pasivních členů“ a nemá nárok na zasílání pozvánek, pokud své aktivní členství hodlá obnovit, kontaktuje sám samozvaného jednatele.

Přesun z kategorie „pasivního členství“ do „členství aktivního“ je podmíněn splněním zásad pro členství uvedených v bodě 2.

Všem členům a uchazečům je zakázáno „kecat“ do trasy sestavené pověřeným „trasařem“, připomínky mohou být pouze k délce tratě a to nejpozději 6 hodin před výjezdem na stanovenou trasu.

Každý člen a uchazeč je povinen dodržovat pitný režim stanovený „samozvaným jednatelem“ nebo „trasařem“ dané akce.

„Trasař“ dané akce je povinen v přípravě trasy zajistit členům výpravy dostatek občerstvovacích stanic na trase s nárokem na minimálně jedno teplé jídlo denně.

Funkce v klubu jsou dobrovolné a jejich nositelé mají zajištěnou imunitu vůči fyzickému násilí z řad účastníků jednotlivých akcí.

Každý člen a uchazeč o členství je povinen  strpět zveřejňování fotografií a delikátních údajů o své osobě na www stránkách klubu a při večerních posezeních na jednotlivých akcích.

Porušení jednotlivých bodů desatera řeší jednočlenná komise sestavená  samozvaným jednatelem, která bez nároku na odvolání určuje výší pokuty v naturální formě.

Na akcích klubu mohou použít elektrokola pouze členové staší 70 let nebo alespoň po jednom infarktu.  

 1. přikázání


2. přikázání


3. přikázání4. přikázání


5. přikázání6. přikázání


7. přikázání8. přikázání


9. přikázání10. přikázání11. přikázání

Zpět na KPLTN